ENERGIATÕHUSAD VENTILATSIOONI- JA GAASISÜSTEEMID KORTERMAJADELE

TEHNOSÜSTEEMIDE OHUTUSE KONTROLL I PROJEKTEERIMINE I RENOVEERIMINE & EHITUS

Teostame gaasi- ja ventilatsioonisüsteemide auditit nii
kodu kui ühistu ohutuse tagamiseks.


Oleme välja töötanud põhjaliku auditi gaasi- ja ventilatsioonisüsteemide ohutuse tagamiseks nii kodudele kui tervele ühistule. Auditi tulemusena saab koduomanik või ühistu tervikliku ja põhjaliku ülevaate kommunikatsioonide hetke olukorrast ning vastavusest hetkel kehtivale seadusandlusele.


Meie audit sisaldab lahendusi kõikide ohtude või puuduste kõrvaldamiseks.

TASUTA KORTERIÜHISTU GAASI- JA VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE KONTROLL

Kogenud spetsialistid tulevad kontrollivad teie ventilatsiooni ja gaasisüsteemide ohutust ja vastavust nõuetele.

TELLIMISEKS SISESTA OMA ÜHISTU AADRESS, E-POST JA KONTAKTTELEFON
 
LAHENDUSED JA JUHENDID

KORTERIOMANIKULE

Korteriomanik vastutab eelkõige ise selle eest, et tema korteri siseselt oleks tagatud nõuetele vastav ventilatsioon ning töökorras gaasiseade. Korteriühistu vastutab korterivälise ventilatsiooni- ja gaasipüstakute nõuetele vastavuse, välisfassaadile paigaldatud värskeõhuavade olemasolu eest. Oleme loonud lihtsa abivahendi kuidas oma kodu ohutust kontrollida.


SAAD LIHTSALT SELGUST KES VASTUTABVAATA KUIDAS
LAHENDUSED JA JUHENDID

KORTERIÜHISTULE

Kui te ei ole kindel, kas teie ühistu hallatav kortermaja vastab ohutusnõuetele, laske seda spetsialistidel kontrollida ning teha tehnosüsteemide ohutusaudit. Meie spetsialistid on koostanud spetsiaalselt kortermajadele mõeldud gaasi- ja ventilatsiooniseadmete kontrollimise süsteemi, mis aitab leida efektiivseima lahenduse igale probleemile.


LÕPUKS VASTUTAB KA ÜHISTUVAATA LAHENDUSI
Igal aastal hukkub vingugaasi õnnetuste tagajärjel keskmiselt 50 inimest.

KONTROLLI, KAS SINU KODU ON OHUTU

KONTROLLIMISEKS SISESTA SIIA OMA E-POST JA TELEFON. SAADAME SULLE PRAKTILISE TÖÖVAHENDI KODUSTE TEHNOSÜSTEEMIDE KONTROLLIMISEKS
 

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID

download
mkm
päästeamet
häirekeskus
tra
inspecta